Ana Sayfa | Impressum | Sitemap | Bilgilerin Korunması

Çalışma Alanlarımız

Avukatlarımız, uluslararası ticaret için gerekli olan Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Rekabet,
Fikri Haklar Hukuku alanlarına odaklanmıştır. Bunun yanında, sınır ötesi Miras Hukuku ve İflas Hukuku ile
müvekkillerimizin malvarlığını ilgilendiren hukuki sorunlarda da hizmet vermekteyiz.

Avukatlarımız, güncel hukuk danışmanlığının yanı sıra; müvekkillerini, Almanya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde
bulunan projelerinde ve alacak takiplerinde de desteklemektedir.

Tahkim davaları özel bir ilgi ve uzmanlık alanımızdır. Hem hakem, hem dava vekili olarak ulusal ve uluslararası
tahkim davalarında hizmetinizdeyiz.